Drammen kommune åpner for innendørs trening også for de over 13 år fra d.d.
 
Vanlige treningstider i hallene følges, men det kan bli justeringer pga vaksinering i Drammenshallen.
 
Vi minner om klubbens koronahåndbok med rutiner, som det er viktig å følge.
 
De som ønsker å bruke hallen lørdag eller søndag sender ønske til Anne-Marit innen klokka 12 fredag.