Regjeringen innførte i dag nye restriksjoner som blant annet omfatter Drammen.

Her åpnes det for idretts-og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år.

Vi må imidlertid fortsatt avvente politikernes behandlingen av de lokale restriksjonene i Drammen på tirsdag, før vi eventuelt kan åpne for trening for de mellom 13 år og 19 år.

Les mer i vedlagte link om de lokale forskrifter:

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/forskriften-om-forebygging-av-koronasmitte-i-drammen-kommune/  

Disse smittevernregler gjelder i Drammen nå:

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/aktuelt-korona/disse-smittevernreglene-i-drammen-gjelder-na/?fbclid=IwAR1VwTAQPy-MZZZk2WPhEn6NTS8TgK0atwL-PY3x81vmf5Fm_NYE149Y4QY