De kommunale idrettshallene åpner for trening for barn og unge under 13 år.

De åpnes fra og med tirsdag 19/1.

DRAMMENSHALLEN ÅPNER FOR TRENING ONSDAG 20/1.

Det innebærer at for barn og unge under 13 år kan trening gjennomføres på vanlig måte, men husk at Glassverkets coronahåndbok fortsatt gjelder!

Fra Drammen kommunes hjemmeside:
Regjeringen lempet i dag på restriksjonene knyttet til trening for barn og unge, men den gjeldende forskriften for Drammen kommune gjelder fortsatt og begrenser fortsatt noe idrettsaktivitet.
Regelen som gjelder fra og med i dag, er at barn under 13 år kan trene både inne og ute, uten noen avstands- eller antallsbegrensninger. Ungdom mellom 13 og 19 kan ikke trene inne, men de kan trene ute. Utendørstreningen kan gjennomføres uten avstands- eller antallsbegrensninger.
Dette betyr altså at barn under 13 år kan trene som normalt både inne og ute, mens ungdom mellom 13 og 19 år kan trene som normalt ute.
Trening for voksne over 20 år er tillatt utendørs med inntil ti deltakere samtidig i tillegg til trener. Denne treningen må kunne gjennomføres slik at alle deltakerne kan holde minst én meters avstand til hverandre. Innendørs trening for voksne over 20 år er ikke tillatt.
Selv om regjeringen lempet på en del tiltak i dag, gjelder den lokale forskriften fortsatt.
Og prinsippet om at den strengeste regelen gjelder, slik ordfører Monica Myrvold Berg varslet da regjeringen strammet inn på smitteverntiltakene like over nyttår, skal fortsatt følges.
Også øvrige tilbud til barn og ungdom er regulert i den lokale forskriften og gjelder som før regjeringen strammet inn på smitteverntiltakene i begynnelsen av januar.
Det bli gjort vurderinger av om det er grunnlag for å gjøre endringer i den lokale forskriften.
Tidspunkt for eventuelle endringer er foreløpig ikke fastsatt.

Les mer i vedlagte link om de lokale forskrifter:

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/forskriften-om-forebygging-av-koronasmitte-i-drammen-kommune/