Kniveåsen AS har inngått samarbeide om og støtte barneidretten i Glassverket Idrettsforening.

Kniveåsen As er en liten familiebedrift med base på Knive Gård som driver med eiendomsutvikling.»

Nettsiden er http://kniveaasen.no/