Fritak for aktivitetskontingent - OPPDATERT...

Aktivitetskontingent er en viktig inntektskilde for klubben, samtidig er det et ønske å gi noe tilbake til de som stiller opp ulønnet i verv i klubben,som trener eller i andre verv.

Målet er en praksis som er fornuftig, forutsigbar og lik i alle grupper.

  • Etter konstruktive innspill har styret på nytt vurdert fritaksregelen for aktivitetskontingent. Oppdatert vedtak er slik:

    1. Ulønnede hovedtrenere, hjelpetrenere og styrets medlemmer får 100 % fritak fra aktivitetskontingent
    2. Lagledere og personer med verv som definert i org-planen får 50 % fritak fra aktivitetskontingent

    Ett verv tilsier fritak for ett barn.

    Antall hjelpetrenere pr lag pr aldersgruppe er definert i dokumentet «Treningstilbud i GIF» som finnes i Sportsplanen. Dersom et lag har flere hjelpetrenere enn dette, og disse ønsker fritak fra aktivitetskontingent, må dette godkjennes av gruppeleder

Takk for at du stiller opp!