Fritak for aktivitetskontingent

Aktivitetskontingent er en viktig inntektskilde for klubben, samtidig er det et ønske å gi noe tilbake til de som stiller opp ulønnet i verv i klubben,som trener eller i andre verv.

Målet er en praksis som er fornuftig, forutsigbar og lik i alle grupper.

Styret har derfor gjennomgått praksisen rundt fritak for aktivitetskontingent, og vedtok på styremøtet 10.12.20 følgende:

  • Ulønnede hovedtrenere og styrets medlemmer får 100 % fritak fra aktivitetskontingent
  • Ulønnede hjelpetrenere som ikke trener egne barn, får 100 % fritak fra aktivitetskontingent
  • Lagledere og personer med verv som definert i org-planen får 50 % fritak fra aktivitetskontingent 
  • Ett verv tilsier fritak for ett barn.   

Takk for at du stiller opp!