Styret i Glassverket har i kveld bestemt at vi stenger all innendørs trening frem til 18. januar.

Dette gjelder også barn/unge under 13 år.

Bakgrunn: Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen i dag besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger.

Det innebærer blant annet at: -Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom man overholder 1 meters avstand..

Les mere her om tiltakene:

Link fra kveldens pressemøte:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

Her er Drammen Kommune sin forskrift for forebygging av koronasmitte:

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/korona/forskriften-om-forebygging-av-koronasmitte-i-drammen-kommune/