God jul og godt nytt år

Kjære medlem, forelder/ foresatt og innbygger i bydelen vår

Annerledesåret 2020 nærmer seg slutten og det er rart å tenke tilbake på hvor lite vi visste om hvordan året skulle bli da vi sist ønsket hverandre et riktig «Godt nytt år». I Glassverket IF hadde vi den beste inngangen til et nytt år vi har hatt på lenge. Både pågangsmot og ambisjoner var store – ny daglig leder var tilsatt, verv i grupper og styret var fylt, Glasscup 2020 var fulltegnet og med ventelister (!) i flere klasser, og håpet om en ny idrettshall i nær fremtid brant fortsatt. Så stengte Norge ned. Fra 12. mars ble året svært uforutsigbart og i perioder, vanskelig.

En vanskelig balansegang. Det har blitt alternative treningsuker og -måneder for mange, og både treninger, kamper og cuper har blitt avlyst. Balansegangen mellom å opprettholde et treningstilbud innenfor forsvarlige rammer og nedstengning i solidaritet med alle som direkte og indirekte er berørt, har vært krevende. Om vår tilnærming har vært riktig, vil tiden vise. Vi gleder oss uansett veldig til hverdagen normaliseres og det blir liv og røre i- og utenfor hallen og på fotballbanen hver ettermiddag og helg igjen.

Tilpasningsdyktige. Det er nok mange som kjenner på at det hadde vært fint om 2021 kan by på litt mer vanlige dager både på skole, jobb og privat. Men dette året har vist at vi også er i stand til å håndtere det vi ikke vet kommer. Vi har lært hvor langt 1 meter faktisk er, ivaretatt smittevern og restriksjoner, teams møter og digitale klemmer, endrede arbeidsoppgaver, hjemmeskole og hjemmekontor, og funnet nye måter å være sammen på. I alt dette har ulike lag funnet ulike former for trening og en form for sosial kontakt.

Flinke ungdommer. Vi vil berømme alle som tross situasjonen, har klart å holde noe i gang – nettopp fordi idrettslag er en svært viktig sosial arena for mange barn og unge. Vi syns barna og ungdommene i bydelen fortjener en stor digital klem etter det året de har vært igjennom. De har måtte forsake mye de siste 9 månedene og har nok følt at det har vært mer enn bare en Black Friday dette året. Så langt har dette imidlertid stort sett gått veldig bra og det er mye takket være dere unge, som har gjort en kjempejobb med å holde avstand og heie på hverandre. Vi håper så inderlig dere holder ut også inn i det neste året og finner tilbake til idrettsbanen og -hallen når forholdene tillater det.

Vår oppgave fremover vil være å opprettholde en form for tilbud – innenfor de rammene som er satt av myndighetene – nettopp for å være der for de som kan og vil delta. I vår «Korona-håndbok» understreker vi at deltakelse er helt frivillig – både for trenere og medlemmer – og det skal ikke utøves noen form for press for å delta. Men for de som ønsker å ha en form for sosial kontakt, så vil vi legge til rette for noe aktivitet etter beste evne.

Vår ambisjon i bydelen. Idrettsanlegget og skolen på Åskollen er viktig for mange barn og unge, ikke bare de som driver aktiv idrett, men for alle som har dette som sosial møteplass og uformell lekearena. 2020 ble året da Glassverket IF tok steget opp og meldte seg på i arbeidet for et aktivt lokalsamfunn, slik Drammen Idrettsråd har fått de andre store klubbene i byen vår til å gjøre. Vi har hatt spill-kvelder og har startet med aktivitetstimer for barnehagene, og dette er bare starten.  Ambisjonen vår ligger fast: Vi skal forsterke byens beste oppvekstmiljø.

Det er opp til oss! Vi vet foreløpig lite om hva 2021 vil bringe, annet enn at det sannsynligvis vil være restriksjoner og smitteverntiltak også etter nyttår. Samtidig har vi nå fått noe erfaring med dette og hva vi kan gjøre innenfor forsvarlige rammer. Glassverket IF kan f.eks. være den paraplyen i nærmiljøet som koordinerer aktivitet og tilbud. Vi har noen ressurser, vi har litt penger å bruke, vi har noen arealer og vi har en ambisjon om å bidra positivt. Våre verdier, Glede, Innsats og Fellesskap, bør brukes like mye utenfor banen som på banen. Vi tror dette er et godt utgangspunkt for et godt nærmiljø.

Det vi trenger mer av, er frivillige som kan bidra med stort og smått. Jo flere vi er, jo mer kan vi få til. Vi tenker at det er opp til oss som bor i denne bydelen, å forme nærmiljøet slik vi ønsker å ha det. I den tiden vi nå er inne i, er det kanskje viktigere enn på lenge.

Refleksjon, kreativitet og håp. Julen er en tid der det meste forsterkes og ofte en tid for refleksjon. Vi tror det er viktig å tenke at vi skal tilbake til en mer normal situasjon og at det kommer en tid etter Korona-viruset. For å stimulere til litt kreativitet i de mange hjem, ber vi derfor om innspill til hvordan vi kan forsterke byens beste oppvekstmiljø i vår bydel. Ikke «etter Korona», men - fra januar 2021. La oss begynne med det vi kan begynne med og utvide når det blir forsvarlig. Vi oppfordrer deg derfor til å ta diskusjonen hjemme ila julen – hva kan vi gjøre for å skape mer glede, mer trivsel, mer aktivitet og mer samhold, i alle aldre og i alle nabolag.  Spør barna hva de tenker, og hva ungdommene i huset ønsker seg mer av. Hva ønsker du deg – som voksen? Og – kan vi klare å mobilisere flere blant den eldre garde?

Gå inn på www.glassverketif.no og legg inn kreative ideer og forslag i forslagskassen du finner lenke til der. Så kommer vi kanskje sterkere ut av denne perioden enn vi gikk inn i den?!

Av og med engasjerte foreldre. Styret i klubben består av foreldre til medlemmer i klubben. Vi er engasjert på frivillig basis, ved siden av jobb, familie og andre forpliktelser. Vi tenker det er viktig å ha en klubb, et møtested og et fellesskap som knytter oss sammen. I tillegg til oss i styret, så har vi også en hel del andre mammaer og pappaer som stiller opp som trenere, lagledere og i andre verv av ulik art. Atter andre er med på dugnader, treninger, cuper og kamper. Dette er det Norges idrettsforbund omtaler som «frivilligheten vi er så avhengig av». På toppen av dette har vi også Louise som daglig leder og mange dyktige ansatte på IFO som sørger for tilbud og oppfølging ut over det vi frivillige kan få til.

Så fra noen foreldre til alle dere andre - barn, ungdom, foreldre og ansatte; Tusen takk for en fantastisk flott innsats i et særdeles krevende år. Det er dere, vi, alle medlemmene og andre støttespillere som er «Klubben vår» her på Åskollen.

Vi ønsker dere alle en best mulig juletid og et riktig godt nytt år.

 

Julehilsen fra

Frode (pappaen til Kaja, Kamilla og Fredrik), Christina (mammaen til Cornelia), Anne-Marit (mammaen til William og Marthe), Robert (pappaen til Sara og Linus), Mads (pappaen til Adam, Lucas og Noah) og Vibeke (mammaen til Eirik og Markus).