Mange lag bruker i dag Spond-appen til å organisere treninger, kamper og informasjon.

Ved overgangen til Spond Club etableres helt nye Spond-grupper og de gamle gruppene vil bli avviklet etter at flyttingen av medlemmer er ferdigstilt. Nærmere beskjed om når dagens grupper stenges, vil komme nærmere jul.

Fra 7.12 og frem til 22.12 vil medlemmer og foreldre/ foresatte bli konvertert fra dagens medlemssystem (Rubic) og fotballens Spond-gruppe, inn i nye grupper.

Dette medfører følgende for deg som medlem og/eller foreldre/foresatt:

  • Dersom du bruker Spond-appen i dag vil du bli innmeldt i en ny Spond-gruppe og få varsel om dette i Spond-appen.

  • Dersom du ikke bruker Spond-appen i dag, vil du få en e-post med beskjed om at du er innmeldt i en Spond-gruppe, og du vil bli anbefalt å laste ned og ta i bruk appen. Klubben vil sterkt anbefale at alle tar i bruk denne appen da informasjon, fakturaer og påmelding til trening og kamper, vil skje gjennom appen fra 1.1.21. (Alternativet er å bruke Spond sin nettportal).

  • Dersom flytting av en gruppe / lag ikke går helt som planlagt, kan det være at vi trenger et forsøk til. I så fall vil du kunne bli både innmeldt i en gruppe og fjernet fra samme gruppe, mens selve flyttingen pågår. Vi vil sende ut beskjed til alle når flyttingen er ferdigstilt og vi kan starte bruken av løsningen.

  • Når du får beskjed om at løsningen er klar til bruk for ditt lag/ din gruppe, så er det viktig at du gjør følgende:
    • Sjekk at all informasjon om deg selv er korrekt utfylt. Hvis det er feil eller mangler i informasjonen om deg, så må du rette dette innen 22.12.

    • Hvis du er forelder/ foresatt til et medlem, så må du sjekke om informasjonen om ditt barn er korrekt. Hvis det ikke er korrekt, så er det fint om du oppdaterer det du kan oppdatere, og gir beskjed til din lag-leder om eventuell annen informasjon som må oppdateres.

    • Dersom du og din familie skal ha familiemedlemskap MÅ du sikre at samme betalingskontakt står på alle medlemmene i familien. Har man f.eks. 2 barn så må samme forelder/ foresatt stå som betalingskontakt på begge barna. Hvis ikke så får man ikke familiemedlemskap.

Din lagleder og trener får muligheten til å oppdatere informasjon om medlemmene i en begrenset periode etter flyttingen. Etter det vil det kun være gruppeleder, medlems-ansvarlig i klubben og daglig leder som vedlikeholder slik informasjon.

Mer utfyllende informasjon om bruk av løsningen sendes ut etter hvert som medlemmer flyttes. Skulle du ønske å lese mer om Spond før det, så kan du finne informasjon her: www.spond.com eller på deres hjelpesenter her: Hjelpesenter (spond.help).

Har du spørsmål underveis, så ta kontakt på medlem@glassverketif.no

Mvh Styret