Vi har på IFO et tilbud om heldagsåpent i juleferien ved nok påmeldte barn, noe vi også ønsker å kunne tilby i år. Med tanke på situasjonen vi nå er i byr dette på litt utfordringer ift opphold til barna på IFO og bemanning i romjulen.

Vi velger derfor å informere tidlig om dette, slik at dere kan tenke om dere har behov for plass eller ikke. Det må være minimum 10 påmeldte barn for at vi holder åpent.

Vi har forhørt oss med kommunalsjef for skolene i drammen kommune, og fått tilbakemelding på at vi kan danne ny/nye kohorter i romjulen, da nye kohorter kan dannes ved 48 timers «pause».  Vi vil så langt det lar seg gjøre beholde skolens nåværende kohorter 23/12 (første dag heldagsåpent), men med eventuelt samling av hele trinn. Dagene i romjulen vil vi se an antall påmeldte barn og dele de ut ifra dette. Her kan det være at vi blir kun en kohort.

Vi vil sende ut påmeldingsskjema 7.desember med svarfrist 11.desember kl 12.00. Da vil det ikke være mulig å melde på barnet sitt etter dette.

Hilsen Susanne og resten av IFO gjengen