Vi legger vekt på oppfordringen fra myndighetene om å gi et tilbud til barn og ungdom, og det innebærer at treningstilbudet igjen åpnes fra og med onsdag 11. november.

Vi ber alle sette seg grundig inn i Drammen kommunens siste føringer (se https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/forskriften-om-forebygging-av-koronasmitte-i-drammen-kommune/minner) og minner om følgende føringer fra vår egen Korona-håndbok:

  • Alle treningsøkter og kamper i Koronatiden er selvfølgelig helt frivillig både for spillere og trenere, det skal ikke utøves press for å møte på trening/ kamp og heller ikke ha noen konsekvenser å ikke møte. Det betyr at trenerteamet gjør en selvstendig vurdering av om trening og/eller kamp skal gjennomføres.
  • Fra de nye føringene er alle over 12 år pålagt å bruke munnbind hvis ikke 2-meters regelen kan overholdes (også ifm. trening). Plikten til å bære munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

Ihht forskriften er all kamp- og turneringsspill innstilt til og med 1. desember.

Vi oppfordrer alle til å følge de retningslinjene som nå gjelder, ta vare på hverandre og tenke smittevern i hverdagen.

 Mvh Styret