Torsdag kom regjeringen med nye smittevernstiltak i samfunnet i forbindelse med større utbrudd av korona. Regjeringen ber kommuner med høyt smittetrykk vurdere innstramminger for idretten, blant annet å reversere oppstarten av fase 1 i breddeidretten for voksne, videre vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år. Toppidrettsaktivitet som omfattes av toppidrettsprotokollene kan gå som normalt.

Les mer om saken her