Oppdatering ift Corona-situasjonen i GIF

Styret har i kveld hatt et ekstraordinært styremøte og vurdert hvordan de nye retningslinjene skal praktiseres i klubben.

Vi har vurdert ulike alternativer (inkl å stoppe all trening) og landet på at vi følger de anbefalinger og påbud fra NIF, særforbund og Drammen Kommune.

Vi har konkludert med at vi holder tilbudet åpent. Samtidig ser vi dilemmaet ift smittesituasjonen lokalt og minner om følgende føringer fra vår Korona-håndbok:
 

  • Alle treningsøkter og kamper i Koronatiden er selvfølgelig helt frivillig både for spillere og trenere, det skal ikke utøves press for å møte på trening/ kamp og heller ikke ha noen konsekvenser å ikke møte. Det betyr at trenerteamet gjør en selvstendig vurdering av om trening og/eller kamp skal gjennomføres.
  • En person skal IKKE møte på trening eller kamp dersom
    • man er smittet av Korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
    • en nærkontakt/husstandsmedlem er i karantene, eller har symptomene ovenfor.
    • man ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.
  • Ved symptomer eller feber kan man ikke delta i aktivitet før ett døgn etter at man føler seg frisk og feberen er borte. Det er laglederen ansvar å sørge for at lagets spillere er innforstått med dette. Dersom det oppdages smitte er det ønskelig, men ikke påkrevd, at laget samt administrasjonen i Glassverket IF informeres.

 

Fra de nye føringene er alle over 12 år pålagt å bruke munnbind hvis ikke 1-meters regelen kan overholdes (også ifm kamp og trening). Plikten til og bære munnbind gjelder ikke dem som utøver fysisk aktivitet.

Dersom et lag ikke kan/vil stille til kamp, må lagleder selv sørge for å omberamme kampen.

 

Vi oppfordrer alle til å følge de retningslinjene som nå gjelder, ta vare på hverandre og tenke smittevern i hverdagen.

 

Mvh Styret