Klubben er avhengig av et velfungerende arbeidsutvalg i alle grupper som ivaretar sentrale oppgaver for at det kan tilbys fotball, håndball og barneidrett. Innen 31.12. skal arbeidsutvalget for fotballgruppa neste sesong etableres, og for å skape mest mulig stabilitet og forutsigbarhet, er det besluttet en ny rutine om at alle kull må stille med minst én person i arbeidsutvalget. Det skal helst ikke være en forelder som allerede har annet verv i klubben.

Ansvar og oppgaver:

  • Oppstart nye kull 
  • Trenerkoordinering 
  • Spillerutvikling 
  • Hospitering 
  • Treningstider 
  • Dugnadsplanlegging (fordele dugnad på aldersgrupper og følge opp dette)

Vi vil takke de som sitter i fotballens arbeidsutvalg i dag for fantastisk innsats- vi håper dere også blir med videre. Det er viktig at mange ønsker å bidra for å skape et godt tilbud til barn og ungdom på Åskollen!