Korona-situasjonen har medført et redusert aktivitetstilbud i 2020 for seniorspillerne våre, og styret har derfor besluttet at som en kompensasjon vil aktivitetskontingenten reduseres med 50 % neste gang det faktureres.