Det blir GlassCup 2021! GlassCup-komiteen er allerede i gang med å utrede hvordan vi best mulig kan gjennomføre en Glasscup i disse spesielle tider. Hold av datoen allerede nå: 23. - 25. april

Følg med på Facebook-sida til GlassCup for oppdateringer!