Andrea, Noah og Eirik har allerede lagt noen planer for dette arbeidet:

Åpen hall for ungdom
En fredag i måneden åpner vi hallen for ungdomsskoleelever. Her legger vi til rette for å prøve ut nye aktiviteter, og vi håper dessuten at ungdommene selv kan være med å forme et tilbud de har eierskap til. Følg med på Facebook-siden vår for dato og tidspunkt. 

Spillkvelder
Vi gjenopptar suksessen fra i fjor med spillkvelder hvor vi rigger til kafeteriaen i hallen med gaming-utstyr. Dette er veldig sosialt og moro, og kanskje blir det starten på en e-sport gruppe i klubben? Tilbudet retter seg mot de eldste på barneskolen (5. - 7. trinn) og planlegges en fredag i måneden.

Aktivitetstimer med barnehager
Vi inviterer skolen og barnehagene i området til hallen, eller så vi drar ut til de og kjører aktivitetstime! Ikke bare er det gøy for barna, men det er en flott måte å introdusere de minste for Glassverket og hvem vi er.

Disse tiltakene håper vi blir en god start på vårt arbeid med Aktive Lokalsamfunn!