Norges idrettsforbund og Vipps tilbyr nå idrettslag og øvrige organisasjonsledd i norsk idrett en gratis digital besøksregistrering for arrangementer.
 
Gå til qrona.nif.no for å registrere deltakerne på et arrangement.
 
Veiledning og diverse info om Qrona oppmøteregistring finner du på følgende link:
 
Brukerveiledling for Qorona registring finner du her:
 
Veiledning for administratorer der skal opprette et arrangement:
https://www.idrettsforbundet.no/digital/oppmoteregistrering/brukerveiledning/admin/
 
 
Besøkende med idrettens ID eller Vipps, skanner enkelt en QR-kode, og vil umiddelbart bli registrert i løsningen med navn og telefonnummer. Besøkende uten Vipps og Idrettens ID kan registreres manuelt i samme løsning. Brukerdataene vil bli slettet innen 30 dager etter at arrangementet ble avsluttet, og personvernet er ivaretatt i tråd med offentlige lover.
 
 
Helsedirektoratets veiledning for smittevern og sporing innen idretten.
 
Les mer