Norges idrettsforbund og Vipps tilbyr nå idrettslag og øvrige organisasjonsledd i norsk idrett en gratis digital besøksregistrering for arrangementer.

Gå til qrona.nif.no for å registrere deltakerne på et arrangement.
 
Se registrering her

 
Besøkende med idrettens ID eller Vipps, skanner enkelt en QR-kode, og vil umiddelbart bli registrert i løsningen med navn og telefonnummer. Besøkende uten Vipps og Idrettens ID kan registreres manuelt i samme løsning. Brukerdataene vil bli slettet innen 30 dager etter at arrangementet ble avsluttet, og personvernet er ivaretatt i tråd med offentlige lover.
 
 
Helsedirektoratets veiledning for smittevern og sporing innen idretten.
 
Les mer