1. Generelt 

Denne veilederen kommer i tillegg til protokoll for barne- og ungdomshåndballen.

Disse to dokumentene komplementerer hverandre og er i felleskap gjeldende som retningslinjer. Nye retningslinjer fra myndighetene vil føre til endringer og oppdateringer i dette dokument. Lokale helsemyndigheter kan ha ytterligere retningslinjer som kommer i tillegg til dette dokumentet.

Les mere her om veilederen