Norges Fotballforbund deler regjeringens bekymring for økt smitte i samfunnet og en ny smittetopp. Vårt arbeid og innspill til myndighetene gjennom sommeren har derfor vært basert på et sterkt ønske om konstruktiv dialog for å sette oss i bedre stand til å bistå i arbeidet med smittekontroll.

Norge er et av landene i Europa med flest fotballspillere i forhold til folketall. Den norske fotballmodellen skiller seg ut med en sterk, gjensidig avhengighet mellom topp og bredde. Ikke bare fordi bredden leverer spillere oppover i kjeden, men også fordi toppfotballen finansierer en stor del av aktiviteten i breddefotballen og for barn unge gjennom kretsene. Det tette samspillet mellom topp og bredde er en viktig årsak til at så mange spiller fotball i Norge. 

Les resten av saken her