Hovedpoenget er at det må skilles mellom spillere som er en del av toppfotballpiloten (gjelder de tre øverste nivåer på herresiden og de to øverste på kvinnesiden) og resterende spillere.

I toppfotballen gjelder fortsatt trenings- og kampprotokollene, der lagene regnes som kohorter. Det kan ikke flyttes spillere inn og ut av lag uten betydelige restriksjoner, dette for å sikre at en eventuell smitte ikke forrykker gjennomføringen av de ulike turneringer.

Les mer her om saken på fotball.no