Sted: Biblioteket, Åskollen Skole
Tid: 2. november kl 1830-2030

Glassverket IF skal starte opp en målprosess som skal resultere i en utviklingsplan for klubben for perioden 2018-2023.

Alle medlemmer skal etter hvert få muligheten til å komme med sine innspill i forhold til hva vi bør fokusere på for å utvikle Glassverket til en bedre klubb både sportslig og sosialt. Vi skal ende opp med å jobbe med tiltak som alle kjenner til og som er viktige for klubben vår.

Som første steg i denne prosessen vil vi invitere alle trenere og lagledere i klubben til et felles «trener- og lagleder møte» 2. november fra kl 1830-2030 i Biblioteket på Åskollen skole.

Agenda blir som følger:

  1. Status for klubben ift økonomi mm.
  2. Tidsplan for målprosessen
  3. Presentasjon av utkast til utviklingsplan
  4. Gruppearbeid for å komme med innspill – både til prosess, tidsplan og innhold.

Det er trenere og lagledere i klubben som holder hjulene i gang for medlemmene, og det er avgjørende for videre prosess at trenere og lagledere kobles tett til utvikling av klubben. Vi håper derfor at dere alle tar dere tid til å delta på møtet.  

I neste runde er det tenkt at hvert lag kjører en tilsvarende prosess før vi samler trådene i et felles medlemsmøte før årsmøtet i 2018.

 

Med vennlig hilsen

Stig Husmo
For styret