OPPDATERING : Vi oppfordrer alle som er interessert i dette å sette seg godt inn i vedlagte rutiner og rammeverk og følge dette. Hvert lag som ønsker å benytte tilbudet, må melde fra om dette til Daglig leder i forkant.
Dette står nærmere beskrevet i vedlagte håndbok.