Styret vil rette en stor takk til Espen Kleven for flott innsats i arbeidet med rammeverket.
Vi understreker at dette er et frivillig tilbud og at lagene selv må ta stilling til om de ønsker å benytte dette.
Som en del av rammeverket vil vi etablere en "Smittevern-bod" nede ved kunstgressbanen. Så snart denne er operativ (med nødvendig utstyr), kan organisert fotballtrening starte.
 
Vi oppfordrer alle som er interessert i dette å sette seg godt inn i vedlagte rutiner og rammeverk og følge dette. Hvert lag som ønsker å benytte tilbudet, må melde fra om dette til Daglig leder i forkant.
Dette står nærmere beskrevet i vedlagte håndbok.
Vi håper at dette kan bidra til å nærme oss en mer normalisert hverdag, på en trygg måte.
Mvh Styret