Vis Hensyn - Ta Ansvar

Følgende retningslinjer gjelder for aktivitet:

  • Maksmimalt grupper på 5 personer sammen
  • Minimum avstand på 2 meter til hverandre
  • Barn og ungdom bør følges opp av voksne

Se gjeldende retningslinjer vedrørende aktivitet og koronavirus:

Fokehelseinstituttet www.fhi.no

Norges Idrettsforbund www.nif.no

Norges Fotballforbund www.nff.no