Grasrottrenerkurset er det første steget på trenerstigen. Målet er å få enda flere trenere med kompetanse i barne- og ungdomsfotballen. Årets kurssesong er godt i gang, og i den forbindelse presenterer NFF en Grasrottrenerkampanje, både for å rekruttere nye trenere og som informasjon til alle involverte i barnefotballen.

- Vi vil at alle som har barn i barnefotballen skal gå igjennom denne korte introen for å få en forståelse for våre verdier og virkemidler for god aktivitet for å få flest mulig, lengst mulig, best mulig, sier fagansvarlig barn og ungdom i NFF, Bo Folke Gustavson.

Introen tar cirka ti minutter, der du vil lære litt om barnefotballens verdigrunnlag og hva som er viktig for for å skape god og utviklende fotballaktivitet for de yngste barna.

Klikk her for å se "Velkommen til barnefotballen"

Pilotprosjekt i Indre Østland

I NFF Indre Østland har kretsen sammen med Vind IL testet ut et pilotprosjekt hvor de integrerer delkurs 1 av NFF Grasrottreneren inn i oppstartsplanen for det nye 6-årskullet.

- Dette er et godt eksempel på hvordan vi ønsker at krets og klubber bør starte opp for de minste, sier Gustavson. 

Klikk her for å lese mer 

- Gjennom opplegget vi la opp til var målet at det skulle skapes en god relasjon mellom trenere fra foreldregruppen og klubben, og foreldretrenerne skulle gis nødvendig kompetanse til å være trygge på trenergjerningen de skal utføre videre, sier Eivind Sollie, kretsansvarlig for trenerutvikling i NFF Indre Østland.

- Vi synes prosjektet var så spennende og vellykket, hvor vi oppnådde hva vi ønsket med det, at vi viderefører det også i 2020 og som en fast del av driften. Vi ønsker å spre budskapet og i år få med enda flere klubber på prosjektet, fortsetter han. 

Er du interessert i å ta kurs? Se oversikt over alle kursene her