Med bakgrunn i at all breddeaktivitet stoppes ut april, så får det konsekvenser også for planlagte Eat Move Sleep-cuper i mars og april. Det er den enkelte arrangørklubb som er arrangør og kontaktpunkt dersom det er noe man lurer på. NFF vet at enkelte klubber ønsker å utsette arrangementet til senere på året, og NFF vil selvsagt etter beste evne forsøke å legge til rette for det.