• All aktivitet opphører.
    Det innebærer bl.a. at ingen treninger (verken inne i hallen eller ute) skal gjennomføres (det er faktisk ikke lov). Ingen cuper, kamper, foreldremøter eller andre aktiviteter/ arrangementer i klubbens regi, skal gjennomføres. Glassverket idrettshall er stengt av kommunen fra og med kl 1800 i dag 12.mars. All aktivitet er innstilt og det er som myndighetene har understreket i dag, svært viktig at dette overholdes.
  • IFO er stengt fra og med 12.3 kl 1800
    Klubbens IFO-tilbud er stengt både som følge av at alle skoler er stengt, men også fordi selve hallen er stengt for all aktivitet. De barn som har behov for et tilbud (ref foreldre med samfunnskritiske arbeidsoppgaver) må ta kontakt med Åskollen skole slik det er informert om fra rektor. Klubben vil avregne de dager hvor IFO-tilbudet ikke kan benyttes på faktura for april (faktura for mars er allerede sendt ut). Dersom du har spørsmål knyttet til dette kan du ta kontakt med teamleder Andreas Breyholtz på e-post andreas.breyholtz@glassverketif.no

 

  • Årsmøtet er utsatt
    Klubbens planlagte årsmøte 26.mars er utsatt på ubestemt tid. NIF har utvidet fristen for å gjennomføre årsmøter til 15.juni. Vi vil sende ut ny invitasjon til møtet så snart vi har tro på at det kan gjennomføres på en ansvarlig måte.
Denne situasjonen er krevende for alle parter og bortfall av årets Glasscup samt reduserte inntekter på IFO vil ha konsekvenser for klubben. Disse hendelsene gjør at vi mer enn før blir avhengig av vilje til å bygge klubb og nabolag når situasjonen roer seg.
 
Vi oppfordrer alle til å følge myndighetenes føringer og bidra på alle tenkelige måter til å stoppe spredningen av dette viruset slik at risikoen dette innebærer for utsatte grupper reduseres og alle raskest mulig kan komme tilbake til en normalsituasjon.
 
Tenk lilla – ta ansvar. Din adferd teller!
 
Sportslig hilsen styret