Sist oppdatert onsdag 11. mars kl 08.43:

Folkehelseinstituttet har tirsdag ettermiddag gått ut med en anbefaling om å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring.

Publikumsbegrensningen blir implementert i norske håndballkamper umiddelbart. Norges Håndballforbund jobber nå med å se grundigere på hvordan helsemyndighetenes føringer best skal håndteres i praksis, og vil komme med en avklaring senest onsdag formiddag.

For bredde og topp gjelder fortsatt at det er kommunelegen som er rette instans til å vurdere om aktiviteter kan gjennomføres, under de rådende forhold i det aktuelle området.

Norges Håndballforbund vil fortsette å oppfordre arrangørklubber og idrettslag til å holde kontakt med kommunelegen lokalt, eller følge med på kommunens nettsider. Det er her de beste råd og svar på spørsmål knyttet til gjennomføring av de enkelte arrangementer, kan gis.

Samtidig anmoder vi alle lag, klubber og medlemmer om å benytte Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon rundt viruset.

Flere har spurt om hvorvidt det bør innføres forbud mot håndtrykk og fair play-hilsing før, under og etter kamper. Vårt klare råd er at alle i håndballhallen har minst mulig kroppskontakt utenom det som naturlig følger av kampsituasjonen. Les mer her!

Norges Håndballforbund er i tett dialog med Norges Idrettsforbund (NIF) om håndteringen av situasjonen. NIF har på sine hjemmesider opprettet en temaartikkel om det nye koronaviruset: 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

Øvrige spørsmål rundt kampavvikling i håndballen bes rettet til den enkelte region ved kamper i regionalt kamptilbud, eller til Norges Håndballforbund sentralt ved kamper i det nasjonale kamptilbudet.

Vi oppfordrer på det sterkeste personer som settes i karantene, om å respektere instruksen som gis fra helsepersonellet.

Vi ber også alle i håndballen om å være svært nøye med håndhygiene og andre grep for å redusere smittefaren. Les mer her!

Folkehelseinstituttet har laget en egen artikkel inneholdende råd for gjennomføring av store arrangementer i lys av virusutbredelsen. Den artikkelen finner du her.