A’en står for Ansvarlighet og vi ønsker å ta vårt samfunnsansvar på alvor. Klubben skal tilby et allsidig sportslig tilbud, men like viktig er det som står i formålsparagrafen om å bidra til et positivt nærmiljø gjennom samarbeid og kameratskap.
Det er dette A-laget handler om; Å ta ansvar for å skape den klubben, det nærmiljøet og den bydelen vi vil ha. Vi har ca 850 toppspillere på dette i klubben og over 7500 «spillere» i bydelen vår. La oss finne det beste i oss selv, brette opp ermene og ta ansvar!
 
Styret vil foreslå følgende 5 satsningsområder:
 
  • Ansvarlig drift av klubben både sportslig og administrativt. Klubben skal styres innenfor økonomiske rammer og likevel gi et allsidig treningstilbud med høy kvalitet. Det forutsetter at vi er nok frivillige til å ivareta de oppgavene som må gjøres.Hvert lag og hver gruppe har et sett av funksjoner som må dekkes og disse blir nærmere beskrevet i neste nyhetssak. Vi er avhengig av at våre medlemmer tar et større ansvar for dette fremover, enn det vi ser i dag.

  • Ansvar for et godt treningsmiljø med høy kompetanse. Styret ønsker å styrke satsningen på trener- og dommerutdanning samt få på plass langsiktige treneravtaler så vi kan få kontinuitet i tilbudet og bygge kvalitet over tid. Våre trenere skal dyrke idrettsglede og fokusere på jevnbyrdighet og mestring fremfor resultater. Vi skal sikre et trygt, mobbefritt treningsmiljø der alle kan få de gode opplevelsene med idrett, aktivitet og vennskap som utgangspunkt.

  • Ansvar for likeverdige muligheter. Drammen har landets høyeste andel av barn fra familier med vedvarende lav inntekt. Klubben skal gjennom samarbeid med skoler, lokalt næringsliv og andre aktører, sikre at alle barn og unge i vår bydel som ønsker å delta i organisert idrett, får like muligheter til å delta i Glassverket IF. Alle (!) som vil, skal med.

  • Ansvar for lokalt klima- og miljøarbeid. Klimaproblematikk er en av de største utfordringene de neste generasjonene må hanskes med. Dette opptar allerede dagens ungdommer og klubben tar sikte på å være en lokal pådriver for å øke kompetansen rundt disse utfordringene samt konkretisere tiltak vi kan og bør gjøre lokalt. Vi ønsker å sette fokus på fakta og hensiktsmessige tiltak i nærmiljøet.

  • Ansvar for lokalmiljøet. Klubben skal være en pådriver for en Positiv Utvikling av Lokal-Samfunnet i bydelen (PULS-prosjektet). Vi skal samarbeide med alle som ønsker å bidra til å skape aktivitet, positivitet, trygghet, samhold og fellesskap for gjennom det å bygge byens beste oppvekst- og nærmiljø. Vi ønsker å legge våre ressurser «på bordet» og oppfordrer alle andre organisasjoner og ressurspersoner å gjøre det samme. Sammen kan vi få til mer enn hver for oss – og vi har en skisse til Åskollens «verdiklynge»...

Vår oppfordring er klokkeklar: Ta ansvar, kom på årsmøtet og bli med på A-laget du også!