Norges idrettsforbund gjør med jevne mellomrom, oppdateringer av eget lovverk. Før jul kom det beskjed om at nylig oppdatert lovnorm for idrettslag skulle implementeres i alle klubber med virkning fra 1.1.2020. Glassverket IF har fulgt opp dette og vedtok på styremøtet 12.12.19 nye vedtekter for klubben basert på lovnormen fra NIF. De lokale tilpasningene er minimale (kun relatert til formål og emblem/ draktfarge) slik at den nyeste utgaven av vedtektene i all hovedsak er lik lovnormen. I følge beslutningen i NIF har styret fullmakt til å vedta dette og nye vedtekter blir lagt frem som en orienteringssak på generalforsamlingen i mars. 

Vedlagt finner dere en oversikt over de viktigste endringene. De nye vedtektene finner dere her: Viktige dokumenter for deg som medlem