Klubben mottok 22 søknader på stillingen som daglig leder. Av disse ble 8 plukket ut til første intervjurunde og 4 av disse gikk videre til runde 2. I samarbeid med Promisio ble det gjennomført en personlighetstest av disse 4 før intervju nr 2. Kandidatene fikk også et case de skulle forberede og presentere i tillegg til vanlig intervjuer. Promisio bidro med referansesjekk på finalekandidatene.
Hun som har fått tilbud og takket ja heter Louise Bæk Pedersen (se bildet), er 40 år og kommer fra en stilling som trenerkoordinator for håndball i Randesund IL i Kristiansand. Den klubben har ca 2300 medlemmer og hun tar med seg svært verdifull kompetanse og erfaring ift å bygge og drifte et idrettslag med flere idretter. I tillegg har hun selv lang erfaring som utøver med bl.a. 52 landskamper for det danske håndball-landslaget og erfaring som trener i Våg HK, Vipers og Randesund. Louise gjorde et meget godt inntrykk på to intervjuer, hun er glødende opptatt av teamarbeid, sportslig tilbud og hvordan få med flere både i aktivitet og frivillig arbeid. Vi har stor tro på at Louise er rett kvinne til å utvikle og drifte klubben framover. Hun er offisielt på plass fra 1. mars, men vil ha noen timer og dager her før det også for å bli kjent og forsiktig starte litt på jobben. Vi ønsker henne velkommen til GIF!
Samtidig ønsker vi å rette en stor takk til fungerende daglig leder Rune Haarberg for innsatsen han har lagt ned for klubben gjennom en turbulent tid. Det har vært mange krevende og uforutsette arbeidsoppgaver som har dukket opp gjennom både salg av hall, prosessen med ny ungdomsskole og et stort arbeid med økonomi og budsjett. Rune har også vært en pådriver til spill-kveldene som har vært arrangert for første gang i kiosken i høst og engasjert seg mye for å gjøre Glassverket IF til en del av Aktive lokalsamfunn. Runes engasjement i administrasjonen går ut året.