På grunn av opprusting er Nordbyveien / Hans Tordsens gate stengt for gjennomkjøring.  For å komme til Glassverkethallen må du enten kjøre Svelvikveien / Oscar Kjærs vei, eller via E18 Kobbervikdalen. Ta avkjøring 27 og følg skilting mot Åskollen.

Det er ikke mulig å komme seg forbi gjennom noen av de andre småveiene i området, disse er også stengt for gjennomkjøring.

Parkering kan kun skje ved Glassverkethallen, Åskollen skole eller Nordbylunden barnehage. Den midlertidige snuplassen for bussen ved enden av Tverrliggeren er skiltet Parkering Forbudt.