Premiering

For klassene 9-10-11 år kåres det ikke klassevinnere
I disse klassene deles det ut minnepremie til alle spillere.

I de øvrige klassene er det lagspremie for 1. og 2. plass i A-sluttspill og vinner i eventuelt B-sluttspill

Individuelle premier til spillerne på vinnerlaget i A-sluttspill.

Turneringsform
Lagene spiller innledningsvis i grupper (puljer). Rekkefølgen mellom lagene avgjøres etter:

  1. Flest poeng totalt
  2. Flest poeng innbyrdes oppgjør
  3. Målforskjell innbyrdes oppgjør
  4. Flest scorede mål innbyrdes oppgjør
  5. Målforskjell totalt

Sluttspill


De to beste lagene i hver klasse går til A-sluttspill, resten går til B-sluttspill. Dersom deltakelsen tilsier andre løsninger kan arrangøren gjøre tilpassinger i turneringsformen.

Klasseinndeling

Klassene deles i puljer avhengig av antall påmeldte lag pr årsklasse. Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved liten påmelding og tilpasse spillsystem.

 

Klasseinndeling Spilletid Antall spillere til disp. Spillere på banen
J18/G18 født 2002 og senere 25 min 14 7
J16/G16 født 2004 og senere 25 min 14 7
J15/G15 født 2005 og senere 25 min 14 7
J14/G14 født 2006 og senere 20 min 12 7
J13/G13 født 2007 og senere 20 min 12 7
J12/G12 født 2008 og senere 20 min 12 7
J11/G11 født 2009 og senere 20 min 12 6
J10/G10 født 2010 og senere 20 min 12 6
J09/G09 født 2011 og senere 20 min 12 6

 

Overordnet kampreglement

Dersom deltakelsen tilsier det kan arrangøren "slå sammen" en klasse med årsklasse over eller under. Det tillates inntil 2 spillere på dispensasjon der som dette er innvilget i forbindelse med seriespill fra egen region i NHF. 

Eventuelle dispensasjoner fra aldersbestemmelsene gis til spillere som har hatt dette i seriespill sesongen 2020/21. Kopi av dispensasjon fra egen region må sendes inn ved påmelding

Antall spillere og innbyttere

Ett lag kan benytte 16 spillere under turneringen og 12 spillere under en kamp. (14 i klasse J/G 15, 16 og 18) Klassene 9, 10 og 11 år har 6 spiller på banen samtidig. Det er tillatt å benytte en spiller fra samme klubb i flere lag i turneringen, men IKKE i samme aldersklasse i klassene 12-18 år.

Kampavvikling

Lagene skal være klar ved banen senest 5 Minutter før kampstart. Ved uavgjort resultat ved full tid i sluttspillkamper avgjøres kampen med spilleforlengelse hvor laget som scorer først vinner ("golden goal"). Laget som skal starte avgjøres ved trekning. Dersom resultatet fremdeles er uavgjort etter 5 spilte minutter, avgjøres kampen med 7-meterkast, 5 til hvert lag, deretter en mot en. (NHFs regler)

Lagoppstilling

Lagoppstilling, som gjelder for hele turneringen (kan kompletteres), skal registreres i påmeldingsløsningen eller leveres inn til sekretariatet. Lag som ikke har levert inn lagoppstilling innen kampstarten for sin andre kamp tas ut av turneringen. Alle deltakere på lagoppstilling be traktes som om at de har deltatt i turneringen. På lagoppstillingen må leder en påføre ett mobilnummer hvor laget kan nås under turneringen.

Drakter

Ved draktkollisjon skal bortelaget skifte drakt.

Kamp

Laget som står først i oppsettet benevnes hjemmelaget og  skal stå til venstre for sekretariatet. Hjemmelaget starter med ballen.

Lags Time-Out benyttes ikke.

Time-Out kun ved alvorlige skader og grov usportslig opptreden.

Lag som forlater banen under pågående kamp diskvalifiseres fra turneringen.

Ball

Begge lagene skal stille med godkjent ball. Ballen til laget som står først i kampoppsettet skal være førstevalg i bruk. Ballen til det andre laget skal ligge i sekretariatet som reserveball.

Legitimasjon

Samtlige spillere skal på oppfordring av turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder. Lag som benytter ikke deltakerberettigede spillere diskvalifiseres fra turneringen.

Alle dommere i turneringen er å betrakte som nøytrale.

Jury

Jury oppnevnes av arrangøren. Protester behandles av juryen. Disse beslutningene er endelige.

Protester

Protester skal leveres skriftlig til nærmeste sekretariat innen 15 minutter etter kampslutt sammen med protestgebyret på kr 1000. Protestgebyr betales tilbake om protesten tas til følge.

Walk Over

Lag som uteblir fra kamp, uten gyldig grunn, taper kampen med 10-0. Ved gjentatte fravær eller forseelser kan laget diskvalifiseres fra turneringen. Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eksempelvis omusportslig WO tjener det ene laget eller "bestraffer" annet lag i turneringen.

Vi oppfordrer til Sportslig og rettferdighet og viser til håndballforbundet sitt fair play-program, som handler om respekt på tre områder.

Respekt for dommeren – vi skal styrke respekten for dommeren og dommergjerningen og øke forståelsen for at dommerne har en viktig og krevende rolle i håndballen, på alle nivåer. 

Respekt på banen – vi skal arbeide for at spillere, lagleder, trenere, arrangørstab og kampfunksjonærer viser gjensidig respekt for hverandre og for spillet. Respekt og fair play skal være en naturlig del av deres håndballhverdag. 

Respekt i hallen – vi skal arbeide for at publikum og foresatte skal vise respekt for arenaen, arrangøren, håndballspillet og spillets aktører.

Klister

I klassene til og med J/G 14 år skal det spilles uten bruk av klister med henvisning til NHF's regler for klisterbruk i aldersbestemte klasser.. 

Det er tillat med vannbasert naturklister for klassene J/G 15,16 og 18.

Overtredelse av reglene for klister vil medføre bot på 2500,- og laget vil bli bortvist fra turneringen.

Sekretariater

I og med at Glasscup spilles i flere forskjellige haller, vil det være flere sekretariater å forholde seg til. I tillegg til kampsekretariat, vil det vil finnes en hallansvarlig i hver hall. Disse vil ha ansvar for gjennomføring av kampene i respektiv hall samt resultatregistrering.

Lege/førstehjelp

Det vil være tilgjengelig førstehjelp under hele turneringen. Sekretariatene i hver hall har oversikt over hvor førstehjelp kan rekvireres.

Viktig adresse

Drammen Kommunale Legevakt
Link i Google Maps: Legevakten

Adressen er: Rosenkrantzgt 17, 3004 Drammen 
Tlf. er: 32 26 90 00

Garderober

Garderobene i alle hallene kan benyttes og anvisning skjer fra hvert enkelt hallsekretariat. Garderobene vil være ulåste og arrangør er derfor ikke ansvarlig for verdisaker.
Det er ikke tillatt å benytte garderobene til oppbevaring etc.


Unngå å kaste søppel og gammel tape på gulvene i garderobene og i hallen. Vi ber innstendig om at lagene ikke benytter garderobene som oppbevaringsplass. Det er mange lag som har behov for skifte av klær og dusj. Dørene skal ikke stenges fra innsiden. Lagleder har ansvar for at garderobene blir forlatt i den stand de var når lagene tok disse i bruk!

Hærverk

Hærverk og ødeleggelser på hotellene eller i noen av hallene tolereres ikke. Dette vil bli politianmeldt og laget spillerne representerer, blir satt som erstatningsansvarlig. En konsekvens kan være utestengelse fra turneringen.

Lagledere står ansvarlig for at ordensreglementet i hallene og på hotellene følges og for arrangementet forøvrig.

Resultater

Vi legger ut link på nettsidene og facebook hvor man kan finne kampresultater og kampoppsett.  

Sluttspillkampene er tilgjengelige når disse er klare i forhold til tabellsituasjonen i hver klasse. Disse kampene vil også kunne ses 

Alkoholbruk

Det er forbudt å nyte alkohol i forbindelse med arrangementet både i og rundt hallene og hotellene. Overtredelse kan medføre bortvisning av spiller/lag.

Forsikring og Ansvar

Arrangør har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller utstyr, og er ikke erstatningspliktig forøkonomisk tap som følge av slike forhold.

Arrangør er ikke ansvarlig for tap av verdigjenstander under turneringen og oppfordrer alle spillere og lag til å ta vare på sine eiendeler i hallene og eventuelt på skolen. Arrangør kan heller ikke stilles til ansvar for forvoldelse på personer, eiendeler eller lagsutstyr i turneringsperioden.

Glasscup v/arrangør er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majure hendelser.