Glassverket Idrettsfritidsordning (IFO) eies og drives av Glassverket Idrettsforening.

IFO skal være en tilrettelagt virksomhet hvor fysisk aktivitet for barn på 1-4. trinn står som det sentrale. Vi har som hovedprinsipp å gi barn positive fridtidsvaner og interesser, samt mulighet til lek og frie aktiviteter før og etter skoletid.

Daglig leder har det overordnede administrative og pedagogiske lederansvaret.

Kontaktinformasjon:

Glassverket IFO
Tverrliggeren 6
3038 DRAMMEN
Tlf: 466 34 599
ifo@glassverketif.no

Daglig leder: Charlotte Aasbø, charlotte.aasbo@glassverketif.no, tlf: 476 54 006

Priser: 

Alle som deltar på IFO skal være medlemmer av Glassverket IF. Dette er en årkontingent på 400 kr som blir fakturert ut fra Hovedforeningen. Dette står i vedtektene til IFO og klubben.  

 
  Full plass Ettermiddag
5 dager 2.600,- 1.750,-
4 dager 2.200,- 1.580,-
3 dager 1.700,- 1.360,-

Betingelser:

Foresatte kan si opp plassen på IFO med 1 måneds skriftlig varsel, innen den 1. i hver måned. Oppsigelsen sendes daglig leder for IFO. Det må betales for IFO-plassen i oppsigelsestiden. Ved manglende betaling over lengre tid vil det medføre skriftlig oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel. Det er løpende opptak hele året. Endring av plass kan skje med 1 måneds varsel fra den 30. i hver måned.

Faktura blir sendt en gang pr. måned med forfall ca den 15. Det faktureres hel måned uansett starttidspunkt, samt ekstra for hele dager. Det tas forbehold om prisendringer.