GIF benytter SPOND som medlemsregister 

Innmelding i Glassverket gjøres ved å trykke HER. 

Skulle du ønske å lese mer om Spond før det, så kan du finne informasjon her: www.spond.com eller på deres hjelpesenter her: Hjelpesenter (spond.help).

Ved betalt medlemskontingent bekrefter du at du anerkjenner de lover og regler klubben er underlagt og at betingelser for medlemskap som beskrevet i linken, er lest, forstått og akseptert: Rettigheter og plikter som medlem

Samtykkeerklæring og Retningslinjer for bruk av video og bilder finner du her

Priser:

Medlemskontingent: https://glassverketif.no/post/84

Aktivitetskontingent: https://glassverketif.no/post/99

Fritidskortet:

Glassverket Idrettsforening og fritidskortet er koblet sammen - dette kan blant annet benyttes som delvis betaling av aktivitetskontingent eller medlemskontingent - les mer her