GIF benytter RUBIC som medlemsregister. Innmelding gjøres ved å trykke HER

Du finner også en kort innføring i hvordan dette gjøres: https://glassverketif.no/file/download/182

 

Ved betalt medlemskontingent bekrefter du at du anerkjenner de lover og regler klubben er underlagt og at betingelser for medlemskap som beskrevet i linken, er lest, forstått og akseptert: Rettigheter og plikter som medlem

 

Priser:

Medlemskontingent: https://glassverketif.no/post/84

Aktivitetskontingent: https://glassverketif.no/post/99