Fotballgruppa har også tilgang på treningstider i gymsalen på Åskollen skole. Gymsalen består av en mindre hallflate og to store garderober. Fotballgruppa står for booking av lokalene, og dersom lag ønsker å tider i dette lokalet tas dette med sportslig leder (sportsliglederfotball@glassverketif.no). 

Adresse: Tverliggeren 10, 3038 Drammen.