Glassverket Idrettspark består av en kunstgressbane og to gressbaner, samt et treningsfelt, også på naturgress. I vedlagt banekart ser du hvordan banene fordeles. På fotball.no ser du oversikten over anlegget her; Glassverket Idrettspark

Toaletter og garderober finner du i Glassverket Idrettshall sør for anlegget. 

Alt av bookinger sendes til sportsliglederfotball@glassverketif.no