Kontaktinformasjon til de ulike ansvarspersonene i Glassverket fotball;

Fotballeder - Robert Sipina / 952 92 551 robert.sipina@glassverketif.no

Dommerutvikler - Svein Ola Ulven / 934 25 787 / dommerutvikler.fotball@glassverketif.no 

Materialforvalter - Ulf Ingar Zimmermann / 901 99 440 / materialforvalter.fotball@glassverketif.no 

Banemester - Argyrios Tsolis / 906 12 663 / banemester.fotball@glassverketif.no 

Fiks-ansvarlig - Reidar Madsen / 988 89 948 / fiksansvarlig@glassverketif.no