Kontaktinformasjon til de ulike ansvarspersonene i Glassverket fotball;

Fotballeder -  /  / robert.sipina@glassverketif.no

Dommerutvikler - Svein Ola Ulven / 934 25 787 / dommerutvikler.fotball@glassverketif.no 

Materialforvalter - Ulf Ingar Zimmermann / 901 99 440 / materialforvalter.fotball@glassverketif.no 

Banemester - Argyrios Tsolis / 906 12 663 / banemester.fotball@glassverketif.no 

Fiks-ansvarlig - Jens Klepp / 48117911 / fiksansvarlig@glassverketif.no