Kontaktinformasjon til de ulike ansvarspersonene i Glassverket fotball;

Fotballeder -  /  / robert.sipina@glassverketif.no

Gruppeleder -  /  / Gruppeleder.fotball@glassverketif.no

Sportslig leder -  /  / Sportsliglederfotball@glassverketif.no

Trenerutvikler -  /  / Trenerutvikler.fotball@glassverketif.no

Dommerutvikler - Terje Sandviken Næss / 92657370 / dommerutvikler.fotball@glassverketif.no 

Ansvarlig guttefotball - /  / Spillerutvikler.gutter.fotball@glassverketif.no

Ansvarlig jentefotball - /  / Spillerutvikler.jenter.fotball@glassverketif.no 

Treningskoordinator - /  / Treningskoordinator.fotball@glassverketif.no

Materialforvalter - Ulf Ingar Zimmermann / 90199440 / materialforvalter.fotball@glassverketif.no 

Banemester - Argyrios Tsolis / 90612663 / banemester.fotball@glassverketif.no 

Fair-play ansvarlig - /  / Fairplay.fotball@glassverketif.no 

Fiks-ansvarlig - Jens Klepp / 48117911 / fiksansvarlig@glassverketif.no 

Kasserer 

Oppstartsansvarlig - /  / Oppstart.fotball@glassverketif.no