GIFPLUSSer Glassverket Fotball sitt ekstratiltak for guttespillere i alderen 12 - 15 år. Tiltaket er primært et treningstiltak, og det vil i perioden mars til oktober gjennomføres en trening per uke. Uttak gjennomføres i Mars.  Opplegget er egnet for spillere som ønsker en ekstra spisset trening, som fokuserer på spillforståelse og samhandling, samt fokus på de ulike rollene i laget.

  • 12-15 år: GIFPLUSS.

I 2018 vil gruppen ha følgende treningstider;  

  • GIFPLUSS - Søndag 12:15 - 14:00 

Det gjennomføres et tiltak for gruppen også på vinterhalvåret. Tiltaket heter GIFPLUSS Vinter og har oppstart i månedsskiftet oktober/november. Tiltaket baserer seg på treninger 2 ganger i uka frem til jul, før det gjennomføres treningskamper i perioden januar - mars. De samme retningslinjene gjelder for dette tiltaket, uttak i Oktober. 

For mer informasjon se vedlegg.