Internt trenerkurs gjennomføres hvert år i månedsskiftet mars/april og er obligatoriske for alle trenere i Glassverket Fotball. Fokuset vil være på å utdanne trenere til å kunne planlegge og gjennomføre enda bedre treningsaktivitet, samt få en bedre forståelse av hvordan Glassverket ønsker at spillere og trenere skal fremstå. Kurset går over en dag og er delt opp i 3 deler.

Del 1: Teoretisk del inne i Glassverket Idrettshall. Tar for seg de meste sentrale elementene i sportsplanen, og går i dybden på treningsplanlegging, spillerutvikling og andre hjelpemidler for treneren. 

Del 2: Praktisk del ute på Glassverket Kunstgress. Trenerutvikler gjennomfører en treningsøkt med et utvalgt kull mens deltakerne observerer. 

Del 3: Gjennomgang av økta med mulighet for spørsmål og diskusjon rundt temaer som måtte komme opp. 

Intivatsjon til trenerkurs vil bli sendt ut via Spond, og det vil også annonseres her nærmere gjennomføring.