Flaskeinnsamlingen er en to-delt dugnad. Første dagen deler ut et informasjonsskriv om når vi kommer og henter flaskene, dag to reiser vi rundt og samler inn flaskene. Dugnaden er tenkt utført av spillerne i størst mulig grad, men vi trenger også noen foreldre til å kjøre spillerne rundt, og til å frakte flaskene tilbake til hallen. Vi har derfor sett det hensiktsmessig med at alle lag stiller med minst 8 spillere og 3 foreldre på hver av aktivitetene. Det er beregnet 1-3 timers arbeid per dag, litt avhenig av hvor mange vi blir. Lagene organiserer selv hvem som stiller når. Informasjonsskriv kommer ut til alle trenerne i god tid før gjennomføring. 

I løpet av 2018 vil vi gjennomføre 3 runder med flaskeinnsamling på Åskollen.

  1. Utlevering; Siste uka i Mars, Innsamling; Første uka i April
  2. Utlevering; Første uka etter skolestart, Innsamling; Uken etter.
  3. Utlevering; Siste uke før jul, Innsamling; første uka i 2019 

Vi håper å gjøre dette til en fast rutine for beboerne på Åskollen, og prøver å etterstrebe faste rutiner, samt kontinuitet i tidspunkt for innsamling fra år til år.