Vedlagt ligger dokumenter som spillere i Glassverket Fotball bør har kjennskap til;

Spillersamtaler gjennomføres av alle lag i fotballgruppa, dokumentet er noe mer veiledende for de yngre årsklassene. Fylles ut av spiller (med foresatte) før spillersamtaler.

Egenevaluering er valgfritt gjennomført på lagene, men kan i stor grad bidra til økt læring og anbefales sterkt. Fylles ut av spiller etter kamp og sendes til trener på det respektive lag. 

Rollekrav er et dokument som definerer de viktigste egenskapene i alle spillerposisjonene. Spillere bør ha kjennskap til krav i sin rolle. 

«Glassverketmodellen» er et dokument som i korte trekk beskriver hvordan vi ønsker at spillerne i Glassverket Fotball skal opptre i kamp