Vedlagt ligger dokumenter som vil være nyttige for trenere og andre ansvarsperson i Glassverket Fotball;

Laglister - skal alltid være oppdatert, følg denne malen og det kan enkelt importeres til Spond. Laglister skal oversendes til gruppeleder.fotball@glassverketif.no

Treningsøkt - utgangspunkt for hva en bør tenke gjennom når man planlegger treningsøkta. Bør brukes aktivt i treningshverdagen. Mer om treninger finnes i sportsplanen. 

Spillersamtale - fylles ut av spilleren før samtalen og brukes for å forbedre tilbudet til laget, og for å konkretisere spillerenes behov og utvikling. 

«Glassverketmodellen» - en innføring i taktikk og spillestil for Glassverket Fotball. 

Refusjonsskjema - brukes av trenere og ledere ved utlegg gjort i forbindelse med aktiviteter i regi av Glassverket Fotball. Kvitteringer må legges ved. 

Målsettingssamtale - fylles ut av trener og spiller sammen underveis i spillersamtalen, lagres og tas opp igjen ved neste samtale. 

Trenere som ønsker utdanning bes ta kontakt med trenerutvikler for mer informasjon om kurs. Kontakt: trenerutvikler.fotball@glassverketif.no