Glassverket Fotball skal i løpet av 2018 gjennomføre følgende dugnader; 

  • Flaskeinnsamling: 3 ganger i løpet av året (Des/Jan, Mars/April, Aug).
  • Rusken-aksjon: gjennomføres i månedsskiftet April/Mai. 
  • Salva: planlagt gjennomføring i Mai/Juni.
  • Gulvlegging: gjennomføres i forbindelse med loppemarkedet siste helgen i Oktober.

Mer informasjon om de ulike dugnadene finnes i menyen til venstre.