Daglig leder
Terje Sandviken Næss, terje.nass@glassverketif.no, tlf: 926 57 370. Sykemeldt.

Prosjektleder/fungerende daglig leder

Rune Haarbergdagligleder@glassverketif.no, tlf: 466 933 60

Daglig leder IFO
Trine Bronsta, trine.bronsta@glassverketif.not,tlf: 994 24 274/ tlf. direkte til IFO: 466 34 599