Daglig leder
Terje Sandviken Næss, terje.nass@glassverketif.no, tlf: 926 57 370. Sykemeldt.

Prosjektleder/fungerende daglig leder

Rune Haarbergdagligleder@glassverketif.no, tlf: 466 933 60

Daglig leder IFO
Charlotte Aasbø, charlotte.aasbo@glassverketif.no, tlf: 476 54 006/ tlf. direkte til IFO: 466 34 599

Hallbestyrer
Knut Johansen, knut.johansen@glassverketif.no, tlf: 930 55 848