Besøksadresse:

Glassverket Idrettsforening
Tverrliggeren 6
3038 Drammen

Postadresse:

Glassverket Idrettsforening
Postboks 9517
3038 Drammen

Organisasjonsnummer:

975 569 306

Telefon: 923 13 234

Epost:

post@glassverketif.no