Styrets leder:

Frode Steen                                                                                  frode.steen@glassverketif.no

Nestleder:

Permitert

 

 

Styremedlemmer:

 

Idrettsskole: 

Christina Johannessen                                                                   idrettsskole@glassverketif.no

Fotball:

Robert  Sipina                                                                              robert.sipina@glassverketif.no                                                                  

Håndball Bredde: 

Marianne Claudia Grønnslett                                                       marianne.claudia.gronnslett@glassverketif.no

Håndball Senior: 

Morten Lindal                                                                                 morten.lindal@glassverketif.no

Ski:       

Mangler                                                                                           

Sportssjef:

Svein Blokkhus                                                                               svein.blokkhus@glassverketif.no

Styremedlem uten spesifikt ansvar: 

Vibeke Ortun                                                                                  styremedlem@glassverketif.no