Styrets leder:

Frode Steen                                                                                  frode.steen@glassverketif.no

Nestleder:

Christina Johannessen                                                                   nestleder@glassverketif.no

 

Styremedlemmer:

Idrettsskole: 

                                                                                         

Fotball:

                                                                                    

Håndball Bredde: 

Marianne Claudia Grønnslett                                                          marianne.claudia.gronnslett@glassverketif.no


Håndball Senior: 

Morten Lindal                                                                                 morten.lindal@glassverketif.no

Ski:                                                                                                   

Sportssjef:

Svein Blokkhus                                                                               svein.blokkhus@glassverketif.no

Styremedlem uten spesifikt ansvar: 

Vibeke Ortun                                                                                  styremedlem@glassverketif.no