Styrets leder:

Frode Steen                                                                                  frode.steen@glassverketif.no

Nestleder:

Christina Johannessen                                                                christina.johannessen@glassverketif.no

 

Styremedlemmer:

Idrettsskole: 

Mads Bakken                                                                               mads.bakken@glassverketif.no

Fotball:

Robert  Sipina                                                                              robert.sipina@glassverketif.no                                                             

Håndball: 

Anne-Marit Borgen Werring                                                            anne-marit@glassverketif.no

Økonomiansvarlig:

Ann Kristin Hauglin                                                                       ann.kristin.hauglin@glassverketif.no                                                                          

Ski:       

Mangler                                                                                          

Vara medlem: 

Vibeke Ortun                                                                                  styremedlem@glassverketif.no