Klubben

Spond som nytt medlemsregister i Glassverket IF

Informasjon før oppstart: Glassverket IF går over til Spond Club som medlemssystem fra 1.1.2021. I tiden frem til jul vil alle medlemmer og foreldre/ foresatte vi har informasjon om, bli lagt inn i det nye systemet. Dette har noen konsekvenser for deg – og nedenfor følger informasjon om dette.
Les mer

Du har ansvar for drakten din

Klubbdrakt er noe spillerne låner av klubben.
Les mer

Vi går mot bedre tider - alt blir bra!

Bli med å gå mot bedre tider - ALT BLIR BRA!! Vi er inne i en tøff tid for mange og klubben ønsker med denne uformelle konkurransen, å bidra til at flere kommer seg ut og holder seg i aktivitet - selv om deler av treningstilbudet vårt er stengt.
Les mer

De Nye korona- tiltak fortsætter

Formandskabet i Drammen har besluttet at fortsætte de lokale tiltag, der er gennemført for at begrænse spredningen av covid-19.
Les mer

Oppdatering ift Korona-situasjonen i GIF - 10.november

Styret har i kveld hatt et ekstraordinært styremøte og vurdert hvordan de nye retningslinjene skal praktiseres i klubben.
Les mer

Korona oppdatering

Smittesituasjonen i Drammen er svært uoversiktlig og det kommer stadig nye retningslinjer fra regjering, idrettsforbund, særforbund og Drammen Kommune, som det er utfordrende å sette seg inn i.
Les mer

Oppdatering ift Corona-situasjonen i GIF

Styret har i kveld hatt et ekstraordinært styremøte og vurdert hvordan de nye retningslinjene skal praktiseres i klubben.
Les mer

Aktivitetskontingent for seniorspillere

Les mer

GLASSVERKET/SUPPORTER GENSER

Ny Glassverketgenser finner dere på Torshov Sport
Les mer

Kaffedugnad

Denne høsten arrangerer klubben kaffedugnad, dette er en pliktig dugnad som alle må være med på.
Les mer

Informasjon til besøkende i Glassverket Hallen

Informasjon til spillere, trenere , støtteapperat og publikum
Les mer

Oppmøteregistrering

Glassverket benytter NIF sin digitale besøksregistrering for arrangementer
Les mer

Breddeidrett: Åpning av kamper og konkurranser for kontaktidretter for voksne utsettes

Under fredagens pressekonferanse orienterte regjeringen ved helseminister Bent Høie om at gjenåpning av kamper og konkurranser for kontaktidretter for breddeutøvere over 20 år foreløpig settes på vent og vil ikke bli gjenåpnet 1. september.
Les mer

Treningstider for håndball sesongen 2020/2021

Sommerferien er snart slutt for mange og hverdagen står for døren. Snart myldrer det med lilla kledde rundt forbi i haller og gymsal
Les mer

Kontoret er feriestengt

Kontoret holder stengt i juli måned
Les mer

Glassverket har fått sin egen nettbutikk

Støtt klubben og gjør en dugnad uten og måtte levere varene selv.
Les mer

Årsmøte 2020 Glassverket IF

Minner om årsmøte for Glassverket IF torsdag 18.juni kl 1900 i GIF-hallen. Sakspapirerene er nå tilgjengelige.. Det er nå tillatt og være 200 samlet med 1 meters avstand. - Derfor trenger vi ingen påmelding, men registreringen til årsmøtet starter kl.18.30.. Vel møtt
Les mer

Årsmøte 2020

Styret innkaller til årsmøte for Glassverket IF torsdag 18.juni kl 1900 i GIF-hallen. Møtet avholdes i tråd med nye vedtekter pr 12.12.19 (se tidligere nyhetssak). Saker som ønskes tatt opp må meldes inn til styret innen 04.juni. Sakspapirer gjøres tilgjengelig på vår hjemmeside senest 1 uke før møtet.
Les mer

Status Corona-situasjon

DE SISTE FØRINGENE FRA MYNDIGHETENE ÅPNER FOR NOE MER AKTIVITET ENN FØR PÅSKE. BARNEHAGER, FRITIDSORDNINGER OG 1.-4.TRINN PÅ SKOLENE VIL OM KORT TID VÆRE I GANG IGJEN PÅ EN ELLER ANNEN MÅTE. VI FÅR OGSÅ FORESPØRSLER OM Å STARTE ORGANISERT TRENING INNENFOR DET REGELVERKET SOM NÅ FINNES. I GLASSVERKET IF FØLGER VI OPP DETTE OG NEDENFOR KOMMER INFORMASJON OM HVILKE TILTAK VI NÅ JOBBER MED.
Les mer

Ansvar for idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet

Offentlige myndigheter har vedtatt begrensninger på idrettsaktivitet som følge av koronaviruset. NIF har fått spørsmål om et idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet kan komme i ansvar.
Les mer

Kontakt klubben

Louise Pedersen
Daglig leder

923 13 234
post@glassverketif.no