Definisjon av publisering

Med publisering menes publisering både på passord beskyttede nettsider/ lukkede Facebook grupper, samt åpne sider som feks. Glassverkets hjemmesider eller sosiale medier.

Enkle retningslinjer

Glassverket Idrettsforening ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.

Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas.

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. For barn under 13 år er det foresatte som har ansvaret for samtykket. Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven.

Glassverket Idrettsforenings retningslinjer for publisering av bilder og film

  1. Før det tas bilde eller film og publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet/filmen. Alle over 15 år samtykker selv. For barn under 15 år må minst èn foresatt samtykke sammen med barnet. For barn under 13 år er det foresatte som er ansvarlige for samtykket på vegne av barnet.

  2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film skal samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.

  3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.

  4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn.

  5. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.

Samtykkeerklæring

Ved å krysse av for samtykke (i Spond) bekrefter du at du har lest «Retningslinjer for publisering av bilder og film» og samtykker til at det kan tas og publiseres bilder og film av meg/mitt barn i forbindelse med aktivitet i Glassverket.