Medlemskap i Glassverket IF starter ved betaling av medlemskontingent ved innmelding og løper til man aktivt melder seg ut av klubben. Medlemskontingenten forfaller til betaling en gang pr år. Når kontingenten betales bekrefter du at du anerkjenner de lover og regler som klubben til enhver tid er underlagt (se oversikt nedenfor), og at betingelser for medlemskap som beskrevet i vedtektenes §3 er lest, forstått og akseptert. Klubbens treningstilbud og forpliktelser finner du i vår sportsplan (se lenke nedenfor).

Som medlem må du betale årsmøtegodkjent medlemskontingent, fastsatt aktivitetskontingent (ref vedtektenes §4) samt lisens der det er påkrevd, innen de frister som er satt. Ved behov for særhåndtering / oppdeling av betaling må dette avtales med klubbens administrasjon.

Manglende betalinger etter påminnelse og purring, kan medføre at du ikke får delta på trening/ kamper/ arrangementer i regi av klubben før innbetaling er avtalt/ i orden. Ved vedvarende manglende betaling kan medlemskapet avsluttes (ihht vedtektenes §3 punkt 6).

Det forventes at du som medlem deltar på de dugnader som blir vedtatt av klubb, gruppe og/eller lag. En av klubbens hoveddugnader gjennom flere tiår er GlassCup som arrangeres av klubben hvert år en helg i april/mai, det forventes at man setter av tid til denne cup. For medlemmer som ikke selv er gamle nok til å utføre vedtatte dugnader, er det forventet at foreldre/ foresatte stiller opp på dugnaden for eget barn/ungdom/ medlem. Dugnader skal varsles i rimelig tid før gjennomføring starter.

Her finner du relevant regelverk du bør kjenne til:

Ved eventuelle vesentlige endringer i betingelsene ovenfor vil dette bli kommunisert via klubbens hjemmeside.

Vi håper at du som medlem og dine foreldre/ foresatte vil oppleve klubben vår som et godt sted å være. Skulle du/ dere ha innspill, forslag eller spørsmål er det bare å ta kontakt med klubbens styre eller administrasjon. Du finner kontaktinformasjon til styret her og til administrasjonen her.